Back to Top

Rzymskokatolicka Parafia

świętego Michała Archanioła

w Sępopolu

11-210 Sępopol, ul. Kościelna 3

+48 734 132 462

Duszpasterstwo prowadzą SALEZJANIE

plsqbehrcsenetfrkadehuitlvltnororusrskslesuk

Animacja Misyjna

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Niedziela, 17 listopada 2019 miała w naszej Parafii mocne zabarwienie misyjne, gdyż odwiedził nas ks. Marek Kowalski SDB z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie i podczas wszystkich Mszy świętych w Sępopolu i Liskach prowadził Animację Misyjną - przybliżając nam tematykę misji, na których pracował przez kilka lat na czarnym lądzie...

Po Mszy świętej można było porozmawiać z księdzem "Dziadkiem", nabyć różne misyjne pamiątki, czy złożyć ofiarę na misje...

Serdecznie dziękujemy za świadectwo wiary i ciekawe opowieści...

Wizytacja dzieła salezjańskiego w Sępopolu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

W dniach 15-16 listopada 2019 roku, nowy Inspektor ks. dr Tadeusz Jarecki SDB przeprowadził coroczną wizytację dzieła salezjańskiego w Sępopolu, w skład którego wchodzi 7-miu Współbraci pracujących w Parafiach: Sępopol, Lwowiec, Sątoczno.

Ksiądz Inspektor odwiedził Współbraci we wszystkich miejscach w których pracują, z każdym przeprowadził rozmowę i przyjrzał się naszej salezjańskiej pracy w tym miejscu, przewodniczył Mszy świętej wieczornej w piątek w sępopolskiej Parafii, na zakończenie przekazał swoje spostrzeżenia i braterskie uwagi.

Z księdzem Inspektorem był obecny dobrze nam znany ks. Jacek Szymborski SDB, który pracował niegdyś pośród nas i jak zawsze wlał w nasze serca ogrom radości.

Dziękujemy za wizytację i zapraszamy w innych, mniej oficjalnych okazjach.

Msza święta szkolna z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

We wtorek, 12 listopada zawitała do naszej świątyni społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu, aby uczestniczyć we Mszy świętej z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Celebrował ją ks. Proboszcz Marek Dzięgielewski SDB, w trakcie jej trwania mieliśmy okazję obejrzeć specjalnie przygotowany montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klas czwartych i piątych.

Wyrażamy ogromną radość, że społeczność szkolna pamiętała, aby z Panem Bogiem uczcić tą ważną rocznicę i dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom za udział, opiekę nad uczniami i przygotowanie tej pięknej akademii.

Wypominki i Msza święta zbiorowa za zmarłych

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

W sobotę wieczorem rozpoczynamy cykl 30 Mszy świętych zbiorowych za naszych bliskich zmarłych, zaś od niedzieli będziemy się modlić Różańcem z Wypominkami.

Harmonogram odczytywania Wypominków przedstawia się następująco:
NIEDZIELA: 1-40, PONIEDZIAŁEK: 41-80,
WTOREK: 81-120, ŚRODA: 121-160,
CZWARTEK: 161-200, PIĄTEK: 201-240,
SOBOTA: 241-280.
 

Gdy chodzi o Mszę świętą zbiorową, harmonogram odczytywania jest przedstawiony w dokumencie w rozwinięciu tego artykułu, tam jest również dokument z Wypominkami.

Prosimy o sprawdzenie czy wszystko zostało dobrze przepisane - Wypominki odnajdujemy według numeru, który otrzymaliśmy przy ich złożeniu, Mszę świętą używamy symbolu lupy lub skrótu klawiszowego Ctrl+F i wpisujemy fragment nazwiska.

Parafialny Fejs

Pogoda w Parafii

Obecna sytuacja pogodowa w naszej Parafii:

Pogoda dla Parafii SĘPOPOL

Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to,
co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał
jedno od drugiego.

Oratoryjny Fejs